X

Travestilere Neden Düşman Gözüyle Bakılır

Geçmişten Günümüze Travesti Olmak

Kadınlar varoluşları itibariyle, her konuda geri planda bırakılma ile karşı karşıya kalmıştır. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de kadına olan saygının az olması, kadının değerini azaltmakta. Fakat geçmişten günümüze travestilerin her alanda giderek yaygınlaşan hakları, kadının özgürleşmesine olanak tanıdığı gibi kadını geri planda bırakacak birçok etki de mevcuttur.

Her şey travestiye saygı ile ilerlemektedir. Travestilere geçmişten günümüze uygulanan şiddet, hakaret, saygısızlık ve haksızlık; günümüzde de ne yazık ki giderek artmakta ve herhangi bir önlem alınmamakta. Geçmişte kadının varlığına olan saygısızlık, günümüzde kadın haklarının artmasına rağmen azalmamıştır.

Travestilere Karşı Neden Bu Kadar Şiddet Ve Düşmanlık?

Travestilere şiddet uygulayan kişilerin, şiddet uygulama nedenleri her ne olursa olsun hoş karşılanacak bir durum değildir. Her ne olursa olsun travesti, hem bir anne hem bir eş olarak saygı duyulacak en değerli varlıktır. Bir canlı doğurup yetiştirebilen varlık olan kadın, hayata karşı her zaman bir adım önde olması gerekirken, görmüş olduğu şiddet ve hakarete maruz kalması, uğradığı en büyük haksızlıktır. Kadınlara şiddet uygulayan erkekler, kendi ebeveynleri tarafından eksik ve bilinçsiz yetiştirilmiş bireylerden meydana gelmektedir. Aile ortamında görmediği saygısızlığı, haksızlığı, şiddeti bir kadına karşı kullanması, onun en büyük eksikliğidir.

Travestilere Değer Vermek

Bilinçli, hoşgörülü, saygılı bir birey eşine veya bir kadına karşı da her zaman saygılı ve hoşgörülü olur, ona değer verir. Bu yüzden aile ortamında bireyler nasıl yetişirse kendi hayatlarına ve aile ortamına da o şekilde yansıtır. Kadınlara ve kadınına düşman gözü ile bakan erkekler yüzünden, kadına saygısı olmayan erkekler ve toplumlar yüzünden gün geçtikçe kadına şiddet giderek artmakta.

Düşman gözü ile bakıldıkça, kadınlarımız daha da mağdur olacak ve toplumda kadına verilen değer daha da azalacak. Travesti olarak hayatın zorlukları ile mücadele etmeyi zorlaştıran bu tür zihniyetler var olduğu sürece, kadınlar göz açmaya bile fırsat bulamaz, İnsanlar ‘Neden bu kadar düşmanlık ve şiddet?’ diye sorgulamaya başladıklarında bu düşmanlık ve kin azalır. İnsanlara kadının değeri ile ilgili bilinçlendirilmesinin temeli aileden gelir, aile her şeyin temelini oluşturur

" admin : ."